Make your own free website on Tripod.com
CLIMATE CONCERN
 

การลดผลกระทบด้วยการออกแบบ

แนวความคิดหลัก

•  การเลือกใช้ การติดตั้ง การตรวจสอบและการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ถูกต้องเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดในการลดการสัมผัสกับสารพิษเหล่านี้ การที่มีระบบการระบายอากาศที่ดีก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถลดปริมาณสารเหล่านี้ได้เช่นกัน

การเลือกอุปกรณ์

•  พยายามเลือกอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งท่อระบายอากาศ ( Vented Appliance)
•  เลือกซื้ออุปกรณ์การเผาไหม้ที่ได้รับการทดสอบด้านความปลอดภัยมาแล้ว หรือเลือกเครื่องที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

•  เครื่องทำน้ำร้อนแบบก๊าซซึ่งมีท่อระบายอากาศต้องติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ( Safety Shut-off Device) เพื่อปกป้องผู้ใช้จากให้พ้นพิษของคาร์บอนมอนออกไซด์

แหล่งกำเนิดจากภายนอกอื่นๆ

1.ภูเขาไฟ เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศหลายชนิด ได้แก่ ไอควัน ควันหรือก๊าซต่างๆ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ มีเทน เป็นต้น

2.ไฟไหม้ป่า เป็นการเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยเฉพาะในฤดูร้อนซึ่งอากาศในบรรยากาศมีอุณหภูมิสูงและการเสียดสีของต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ในป่า สารมลพิษที่อาจปล่อยออกมาจากการเกิดไฟไหม้ป่า ได้แก่ ควัน เถ้า หรือก๊าซต่างๆ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ เป็นต้น

3. การเน่าเปื่อยและการหมักสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์โดยจุลินทรีย์หรือปฏิกิริยาเคมี อาจทำให้เกิดสาร มลพิษออกสู่บรรยากาศ ได้แก่ ออกไซด์ของคาร์บอน แอมโมเนียไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็นต้น

4. การฟุ้งกระจายของดิน เมล็ดพืช สปอร์หรือเกสรของพืช

ก่อให้เกิดการปล่อยสารมลพิษในรูปของอนุภาคของของแข็ง เช่น ฝุ่น เปลือกของเมล็ดพืช เป็นต้น การฟุ้ง กระจายของน้ำทะเลหรือน้ำในมหาสมุทรอาจก่อให้เกิดมลพิษในรูปของแอโรซอล คือ มีทั้งอนุภาคของของแข็ง และอนุภาคของของเหลวถูกปล่อยสู่บรรยากาศ

2. แหล่งกำเนิดจากภายในอาคาร

สามารถจำแนกประเภทได้เป็น

•  สิ่งมีชีวิต ( Biological)
•  สารกำจัดสัตว์รบกวนและแมลง ( Pesticides)
•  ก๊าซ ( Gases)
•  โลหะ ( Metal)
•  แร่ธาตุ ( Minerals)
•  การแผ่รังสี ( Radiation)
•  ไอระเหย ( Vapors)
•  ควันบุหรี่ ( Tobacco Smoke) (Bower, 2000)

1. สิ่งมีชีวิต

•  เชื้อรา (Fungus) เชื้อรามักเติบโตและแพร่พันธุ์ได้ดีในพื้นที่ชื้นแฉะทั้งในและนอกอาคารสปอร์ของมันสามารถปลิวกระจายไปตามลมจึงกระจายตัวได้ดีทั่วไปในอาคาร

•  เป็นอันตรายต่อผู้ใช้สอย ผู้อยู่อาศัยด้านโรคเยื่อบุทางเดินหายใจ อักเสบ และโรคหอบหืด

  

•  ไรฝุ่น (Dust Mites) เป็นแมลงชนิดหนึ่ง คล้ายแมลงมุมแต่มีขนาดเล็กกว่ามาก

•ไรฝุ่นมักพบได้ตามซอกหลืบในอาคาร และใต้ผืนพรม ไรฝุ่นกินเศษผิวหนังที่ตายแล้วของมนุษย์เป็นอาหาร สามารถลอยอยู่ในอากาศได้อย่างดีและเข้าสู่ทางเดินหายใจของมนุษย์ได้ง่าย

•ผู้แพ้ไรฝุ่นจะมีอาการจามอย่างรุนแรง และหายใจติดขัด

 

                                 

2. สารฆ่าแมลงและสัตว์ที่รบกวน

•  การใช้สารฆ่าแมลงต่างๆ ในอาคาร เช่น ปลวก มด แมลงสาบ หรือ ยุง เหล่านี้ นอกจากเป็นอันตรายต่อชีวิตแก่สัตว์ที่รบกวนมนุษย์เหล่านี้แล้ว ยังเป็นอันตรายต่อมนุษย์อีกด้วยทั้งในเชิงสัมผัสโดยตรง และการสะสมไว้ในร่างกายอย่างต่อเนื่อง

 

3. ก๊าซ (Gases)

•  ก๊าซในอาคารมีที่มาจากหลายแห่ง เช่น การเผาไหม้ ก๊าซหุงต้ม ก๊าซต่างๆ หรือ VOCs – Volatile Organic Compounds ( สารประกอบสามารถระเหยเป็นไอที่อุณหภูมิห้อง )

 

3.1 VOCs

- เป็นก๊าซที่แพร่กระจายจากวัสดุก่อสร้างต่างๆ โดยเฉพาะวัสดุตกแต่งใหม่ๆในอาคาร และมีอยู่ มากมายหลายชนิด

- การตกแต่งอาคารใหม่ เครื่องเรือนใหม่ ทาสีใหม่

-  ก๊าซชนิดนี้ที่สำคัญคือ ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของวัสดุก่อสร้างต่อไปนี้

•  กาว หรือสารยึดแน่น ในไม้อัด Particleboard ไม้อัดประเภทไม้เนื้อแข็ง ไฟเบอร์บอร์ดหนาแน่นปานกลาง -MDF
•  สารกันเสียในสีทาบ้าน และน้ำยาเคลือบ
•  ฉนวนกันความร้อนบางชนิด

  

 อาการและผลกระทบ

•  ระดับปกติของสารนี้คือ 0.03 ppm เมื่อสูงเกิน 0.10 ppm ทำให้น้ำตาไหล ตา จมูก และลำคอแสบร้อน ทำให้คลื่นไส้ แน่นหน้าอก หายใจขัดข้อง เป็นผื่น และมีอาการแพ้ต่างๆ

•  สามารถทำให้เกิดมะเร็งได้

3.2 คาร์บอนไดออกไซด์ Co2

ที่มา

คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรส เกิดจากการสันดาปเชื้อเพลิงควันบุหรี่ และการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายของมนุษย์ โดยปกติคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศจะมีปริมาณ 300 ppm (0.03%) ในเมืองที่แออัดจะตรวจพบปริมาณ CO2 สูงกว่า 400 ppm แต่ในอาคารอาจพบปริมาณ CO2 สูงกว่าภายนอกอาคาร โดยเฉพาะในโรงภาพยนตร์

ระดับ CO2 ในอากาศไม่เกิน 1,000 ppm (0.10%) ซึ่งระดับ CO2 ดังกล่าวเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของอากาศในอาคาร

3.3 คาร์บอนมอนออกไซด์ Co

ที่มา

คาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี และไม่มีรส และทำให้เกิด CARBOXY HEM0GLOBIN ในเม็ดเลือดแดง ซึ่งจะขัดขวางการไหลของออกซิเจนในเลือดทำให้หมดสติ

แหล่งที่มาของ CO ในอาคาร เช่น ควันไฟจากเตา และควันบุหรี่ ระดับ CO ตามมาตรฐานยอมให้มีได้ในอากาศไม่เกิน 9 ppm(0.09%)

 

ผลกระทบ

คาร์บอนมอนอกไซด์มีความเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพอนามัยโดยตรงทำให้มีอาการตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงเสียชีวิต ปริมาณที่ทำให้เกิดความเป็นพิษประมาณ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ (0.01%)

3.4 ไนโตรเจน No2

ที่มาและผลกระทบ

ก๊าซไนโตรเจน ( NO2) เป็นก๊าซที่เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของอากาศ ก๊าซไนโตรเจนเป็นก๊าซที่มีกลิ่น ถ้ามีในปริมาณมากจะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยเกิดโรคหลอดลม รู้สึกแน่นหน้าอก หายใจไม่ค่อยออก

3.5 ฟรีออน No2

ที่มา

ปกติจะพบก๊าซ FREON ในอาคารได้น้อยมาก ก๊าซเหล่านี้อาจมาจากกระป๋องสเปรย์ต่างๆ โดย

ระดับก๊าซ FREON ที่ยอมรับได้ให้มีได้ไม่เกิน 100 ppm

 

3.6 HYDROCARBON

ที่มา

สารดังกล่าวตรวจพบได้ในกาว หมึก สี และผงถ่าน จากเครื่องถ่ายเอกสาร สาร HYDROCARBON ส่วนใหญ่พบในอาคารมากกว่านอกอาคาร และพบมากโดยเฉพาะอาคารที่ตกแต่งใหม่ พบว่ามีสาร HYDROCARBON สูงถึง 10 - 50 ppm ในขณะที่มาตรฐานอากาศยอมให้มีได้เพียง 0.24 ppm

         

ผลกระทบ

ไฮโดรคาร์บอนจะทำปฏิกิริยาโฟโตเคมิคัลกลายเป็นหมอกผสมควันซึ่งประกอบด้วยโอโซนและสารออกซิแดนท์ต่างๆก่อให้เกิดความระคายเคืองตา หรือเมื่อสัมผัสกับสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนจะเกิดการระคายเคืองตา และทางเดินหายใจส่วนบน

3.7 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

ที่มา

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก่อให้เกิดปัญหาโรคทางเดินหายใจ ปัจจุบันกำลังพิจารณาถึงระดับปริมาณของก๊าซนี้อยู่ ก๊าซนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเผาน้ำมันก๊าด หรืออุปกรณ์ให้ความร้อนที่ใช้น้ำมันก๊าดเป็นเชื้อเพลิง

ผลกระทบ

ออกไซด์ของซัลเฟอร์เมื่อหายใจเข้าไปจะเพร่ฟุ้งากระจายเข้าสู่กระแสเลือดได้ทันทีและหากได้รับซัลเฟอร์ไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ขนาดประมาณ 5-10ppm จะมีพิษทำให้เกิดความระคายเคืองต่อตาและระบบหายใจ ยิ่งถ้าเกิดรวมตัวกับแอโรซอลหรือเขม่าจะยิ่งทำให้เกิดพิษที่รุนแรงมาก ส่วนซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบในสัตว์ทดลอง

3.8 OZONE (O3)

ที่มา

ก๊าซ OZONE เป็นก๊าซที่มีกลิ่น ก๊าซชนิดนี้จะทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โดยทั่วไปแหล่งที่มาของก๊าซ OZONE ในอาคาร คือ เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องกรองอากาศแบบอิเลคโทรนิคส์

ผลกระทบ

โอโซนอาจมีผลต่อการทำงานของปอดและกระแสเลือดการหายใจลำบาก เช่น ที่ขนาดประมาณ 0.5 ppm ระยะเวลาสัมผัสประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาทีอาจทำให้ผนังเม็ดเลือดแดงเปราะและมีผลเสียต่อเอ็นไซม์ของเซลล

4.โลหะ (Metal)

ที่มา

สารจำพวกโลหะสามารถก่อมลพิษได้ เช่น สีทาบ้านที่ผสมตะกั่ว ( Led paint) สารตะกั่วเมื่อสะสมอยู่ในร่างกายมากๆ จะเป็นอันตรายต่อเซลล์สมอง

5. แร่ธาตุต่างๆ (Minerals)

•  แร่ใยหิน Asbestos

ที่มา

แอสเบสตอสเป็นแร่ใยหินชนิดหนึ่ง ที่มีใช้กันมากในงานก่อสร้าง โดยใช้เป็นวัสดุฉนวนกันไฟ ในปัจจุบัน ผู้ผลิตและก่อนสร้างส่วนใหญ่เลิกใช้สารชนิดนี้แล้ว โดยเฉพาะทาง EPA และ CPSC ได้สั่งห้ามใช้สารชนิดนี้แล้ว

เราอาจพบเห็นแอสเบสตอสตามบ้านเก่าๆ ฉนวนกันความร้อนในท่อหรือเตาเผา ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา กระดาษอัดวัสดุเคลือบสีทั้งหลาย หรือแผ่นปูพื้น

ในวัสดุที่มีแอสเบสตอสปนอยู่ ถ้าหากไปตัด ขัด หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างมันจากของเดิม จะทำให้แอสเบสตอสฟุ้งกระจายในอากาศได้ ซึ่งก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยได้

                                                                                         

 

 

ผลกระทบ

แอสเบสตอสจะไม่มีผลเฉียบพลันกับผู้สูดดม ทำให้ไม่สามาถรับรู้ได้ แต่จะเกิดผลเรื้อรังคือมีการสะสมตัวขึ้นที่ปอด และอาจทำให้เกิดมะเร็งที่ปอด , ทรวงอกหรือช่องท้องได้ นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดอาการแอสเบสโตสิส ( Asbestosis) คือมีแผลเป็นในปอดซึ่งอาจทำให้ถึงตายได้

 

อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นต้องใช้เวลาในการสะสมตัวนานมาก ผู้ที่สุดดมแอสเบสตอสส่วนใหญ่จะได้รับมาจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับแอสเบสตอส แต่บางส่วนอาจจะได้รับมาจากเสื้อผ้า หรืออุปกรณ์บางอย่างในบ้านก็ได้

5.2 เรดอน Radon

ที่มา

RADON เป็นก๊าซกัมมันตรังสีที่ไม่มีสีและกลิ่น เกิดขึ้นจากการแตกตัวตามธรรมชาติของสารยูเรเนียมที่มีอยู่ในดินและแหล่งน้ำ ก๊าซเรดอนสามารถเข้าสู่อาคารได้โดยสิ่งสกปรกที่อยู่ตามพื้นอาคาร หรือมาจากรอยแตกตามกำแพงและพื้น หรือที่ทิ้งขยะภายในอาคาร

 

 

6. การแผ่รังสี (Radiation)

เรดอน Radon

ผลกระทบ

สารเรดอนจะค่อยๆสะสมอยู่ภายในอาคารซึ่งอาจจะทำให้เกินระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ได้รับอันตรายได้ เมื่อระดับของเรดอนสูงขึ้นจะทำให้เกิดมะเร็งที่ปอดเนื่องจากเรดอนสามารถเกาะติดกับเนื้อเยื่อของปอดและไม่สลายตัว จากการวิจัยพบว่าในน้ำที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่มีปริมาณสารเรดอนที่สูงกว่าปกติ ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเป็นอันตรายมากกว่า

7. ไอระเหย (Vapors)

ผลกระทบ

- ไอระเหยที่พบบ้านในอาคาร บ้านเรือน คือไอน้ำ ซึ่งไม่เป็นมลภาวะทางอากาศ แต่สิ่งปนเปื้อนทางชีวภาพส่วนมากจะเจริญเติบโต และขยายพันธุ์ได้ดี

- สาร VOCs บางประเภท เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์แพร่กระจายได้มากขึ้นเมื่อความชื้นมากขึ้น

- ไอน้ำเกิดจากการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับการซักล้างของมนุษย์ และการหายใจ

- การสะสมไอน้ำในอากาศเป็นจำนวนมาก อาจเกิดเชื้อราที่เกิดผลกระทบต่อมนุษย์และตัวอาคาร

                                                                                         

8. ควันบุหรี่ (Tobacco Smoke)

ผลกระทบ

มีงานวิจัยมากมายที่ระบุว่าควันบุหรี่เป็นแหล่งมลภาวะทางอากาศที่สำคัญ ผลที่ตรวจพบ ตั้งแต่แสบตาและโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควันบุหรี่ประกอบด้วยอนุภาคทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ

                                                            

ผลกระทบจากมลภาวะในอาคารอื่นๆ

•  หมอก ควัน ฝุ่นละออง ก่อให้เกิดการบดบังแสงสว่าง ลดการมองเห็นและเดือดร้อนรำคาญ

•  การทำลายวัสดุสิ่งของ เช่น ไนโตรเจนออกไซด์ทำความเสียหายแก่เสื่อผ้า เปลี่ยนสี/ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สามารถกัดกร่อนโลหะได้

•  เสียงดังเกินไป ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสนทนา ความคับแคบของพื้นทีทำงาน

•  แสงสว่างที่ไม่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ Glare

   การเกิดผลเสียต่อสุขภาพจิตใจ ( Phychological Effects)

•  สารปนเปื้อนหรือสารมลพิษ นอกจากจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทางร่างกายของมนุษย์แล้ว
ยังอาจมีผลทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพทางด้านจิตใจได้อีกด้วย
สารปนเปื้อนที่อาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจมักจะเป็นพวกที่มีสี มีกลิ่น
และสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะการปรากฏทางด้านกายภาพดังกล่าว
ย่อมมีผลกระทบต่อความรู้สึกของคนที่ต้องสัมผัสกับสารดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาหรือตลอดระยะเวลานานๆ
เช่น บริเวณบ้านพักอาศัย บริเวณโรงเรียนหรือสถานที่ประกอบการงานต่างๆ เป็นต้น

โรคภูมิแพ้อาคาร – Sick Building Syndrome

•  คำจำกัดความ

•  SBS เป็นชื่อที่ใช้เรียกอาคารที่มีสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ถึงแม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนที่จะชี้ชัดว่าอาคารแบบใดถึงจะเรียกว่า SBS แต่สามารถที่จะกล่าวได้ว่า หากอาคารใดที่ผู้อยู่อาศัยเกิน 20% มีอาการดังกล่าว เช่น ปวดหัว อ่อนเพลีย หวัด แสบตา หรือเจ็บคอ ติดต่อกันในระยะเวลา 2 สัปดาห์ อาจจัดได้ว่าอาคารนั้นเป็น SBS

•  สาเหตุ

1.เกิดจากสารเคมีจากอากาศภายนอกอาคาร

ซึ่งเข้าสู่ภายในอาคารโดยการรั่วไหลของอากาศตามประตูหน้าต่าง ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ซึ่งมลพิษจากภายนอกอาคารอาจจะเกิดจากมลพิษจากท่อไอเสียของยานพาหนะบริเวณนั้น รวมทั้งยานพาหนะที่จอดอยู่ภายในที่จอดรถ

 

2. เกิดจากสารเคมีที่อยู่ภายในอาคาร

มลพิษที่ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพอากาศที่พบส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดภายในอาคาร เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ สารทำความสะอาด
ยาฆ่าแมลงต่างๆ จากการวิจัยพบว่า สาร VOC จำนวนมากทำให้เกิดโรคเรื้อรังและมีผลต่อสุขภาพอย่างมาก ซึ่งสาร VOC เหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากเตาอบ
เครื่องทำความร้อน

 

3. เกิดจากสารปนเปื้อนทางชีวภาพต่างๆ

เช่น เกสรดอกไม้ แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา สารปนเปื้อนเหล่านี้สามารถเพาะพันธุ์ได้ในน้ำนิ่ง ซึ่งเกิดจากบริเวณที่มีการสะสมที่อุปกรณ์เพิ่มความชื้น ถาดรองน้ำและท่อระบายอากาศ ที่หลังคากระเบื้อง ฉนวนกันความร้อน หรือที่พรม

4. การระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ

ซึ่งเกิดจากความต้องการที่จะประหยัดพลังงาน จึงมีการลดปริมาณอากาศที่จะนำเข้ามาภายในอาคาร แล้วนำอากาศภายในมาใช้หมุนเวียนแทน เมื่ออากาศมีการหมุนเวียนน้อยลง
จึงทำให้เกิดการสะสมของสารต่างๆภายในอาคาร ซึ่งนำมาสู่ปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร

 

การแก้ไข

•  เมื่อสงสัยว่าอาคารกำลังจะเป็น SBS หรือเป็นอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องตรวจสอบดังต่อไปนี้ให้ดำเนินการโดยทันที

•  ให้แน่ใจว่าระบบระบายอากาศทำงาน และเพียงพอตามมาตรฐาน

•  ได้ทำความสะอาดระบบปรับอากาศ เช่น แผงกรองอากาศ ท่อลม ถาดรองน้ำทิ้ง และอื่นๆ

•  ตรวจสอบ และลดแหล่งที่มาของมลภาวะที่เกิดขึ้นในอาคาร

•  ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ให้เข้ามาหาสาเหตุและหาทางแก้ไข

สามารถจำแนกได้เป็น 4 รูปแบบ

•  1. แหล่งกำเนิด ( Sources)
•  2. ระบบอาคาร HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning)
•  3. ตัวกลาง ( Pathway)
•  4. ผู้ใช้อาคาร ( Occupants)

1. แหล่งกำเนิด ( Sources)

- ที่มาของสภาพมลภาวะที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากภายนอกอาคาร หรือ ระบบเครื่องกลในอาคาร

2. ระบบอาคาร HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning)

•  ระบบอาคารที่ขาดประสิทธิภาพ การบำรุงรักษา ความสะอาด

ความเสียหายของอุปกรณ์ และก่อให้เกิดสภาพไม่พึงประสงค์

 

3. ตัวกลาง ( Pathway)

•  อากาศเป็นตัวกลางที่สำคัญในการบรรจุสิ่งเจือปน มลภาวะต่างๆ และมีผลต่อการเคลื่อนที่ของมลภาวะไปสู่ส่วนต่างๆ ของอาคาร

4. ผู้ใช้อาคาร ( Occupants)

ผู้ใช้อาคารเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตมลภาวะในอาคาร ในประเด็น

- กิจกรรม
- ปริมาณคน
- ลักษณะพฤติกรรม
- การจัดวางผังอาคาร

•  การแก้ไข

1. ปริมาณการระบายอากาศ

•  ปริมาณอากาศบริสุทธิ์ที่นำเข้ามาต้องเป็นไปตามามาตรฐาน ASHRAE 62-1989 หรือกฎกระทรวงตามพรบ. ควบคุมอาคาร หรือมาตรฐานของวิศวกรรมสถาน เพื่อลดความเข้มข้นของสิ่งสกปรกในอากาศ

- หน่วยของการระบายอากาศ ( Ventilation Rate) แนตัวบ่งชี้ว่าอากาศในอาคารมีการระบายหมุนเวียนดีเพียงใด

- หน่วยลิตร/วินาที/คน

- ลูกบาศก์ฟุต/วินาที/คน หรือ ลูกบาศก์ฟุต/นาที/คน

- ACH – Air Change per Hour เป็นอัตราที่อากาศภายนอก

แทนที่อากาศภายในพื้นที่ใดๆ

 

2. ตำแหน่ง Fresh Air Grill

•  ตำแหน่งของอุปกรณ์ดังกล่าวควรอยู่ห่างจากบริเวณที่มีอากาศสกปรกภายนอกอาคาร เช่น

•  พื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น ที่จอดรถ บริเวณขนถ่ายสินค้า

•  ตำแหน่งของอุปกรณ์ดังกล่าวควรอยู่ห่างจากบริเวณที่มีอากาศสกปรกภายนอกอาคาร เช่น

•  ท่อไอเสียของ Boiler /Generator Set

 

•  ตำแหน่งของอุปกรณ์ดังกล่าวควรอยู่ห่างจากบริเวณที่มีอากาศสกปรกภายนอกอาคาร เช่น อากาศชื้น จากหอระบายความร้อน

 

•  ตำแหน่งของอุปกรณ์ดังกล่าวควรอยู่ห่างจากบริเวณที่มีอากาศสกปรกภายนอกอาคาร เช่น ช่องระบายอากาศเสียของห้องน้ำ ห้องครัว ห้องอาหาร

 

3. ตำแหน่ง Exhaust Air Grill

•  ควรอยู่ห่างจากช่อง Fresh Air ไม่ต่ำกว่า 9 เมตร หรืออยู่คนละฝั่ง โดยคำนึงถึงทิศทางลมในแต่ละฤดูกาล และมีวิธีป้องกันอากาศสกปรกไหลย้อนกลับสู่อาคาร

 

4. ปริมาณลมหมุนเวียนในอาคาร

•  การควบคุมปริมาณลมหมุนเวียนภายในอาคารไม่ควรน้อยกว่า 6 – 10 เท่า ของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง เพื่ออากาศบริสุทธิ์กระจายได้ทุกส่วนของอาคาร

 

5. การควบคุมอาคารด้วยระบบ BAS

•  ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในกรณีใช้ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติว่าจะต้องไม่ทำให้คุณภาพอากาศและอื่นๆ ในอาคารสูญเสียไป

•  ปริมาณการระบายอากาศ

•  อัตราความเร็วลมของระบบปรับอากาศ

•  แสงสว่าง

                                                    

6. การใช้อุปกรณ์ช่วย

•  ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ของเสีย ในบริเวณที่มีอากาศสกปรกมากเป็นพิเศษ เช่น ห้องน้ำ ห้องถ่ายเอกสาร

 

 

7. การบำรุงรักษา

•  ระบบปรับอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หอระบายความร้อนต้องสามารถใช้งานและบำรุงรักษาได้ง่าย เพื่อป้องกันการสะสมความชื้น เชื้อรา

8. ติดตั้งระบบกรองอากาศในพื้นที่เฉพาะ

•  ให้เหมาะสมกับพื้นที่ การใช้สอย และปริมาณผู้ใช้อาคาร

 

9. ควบคุมสภาพอุณหภูมิ

•  ตามมาตรฐานความสบายทางอุณหภูมิ

 

10. การกำจัดแหล่งที่มาของมลภาวะ

•  การควบคุมปริมาณของมลภาวะ/ การกำจัดแหล่งที่มาของมลภาวะตามสาเหตุเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด

 

 


ย้อนกลับ