Make your own free website on Tripod.com
ECOLOGY CONCERN
 

•  รักษาต้นไม้และพืชพรรณ
•  รักษาสภาพภูมิประเทศ

 •SITE RESPECT การเคารพในที่ตั้ง

•  สภาพแวดล้อมเดิม
•  คำนึงถึงลักษณะเฉพาะของธรรมชาติ
•  การกัดกร่อน - การพังทลายของหน้าดิน
•  การตัดพื้นดินให้น้อยลงและการถม
•  การรักษาการไหลของสายน้ำ
• สัมผัสพื้นดินอย่างแผ่วเบา

•  ต้นไม้ใหญ่ & ไม้พุ่ม

•  ใบไม้ช่วยลดปริมาณแสงและความร้อน
•  ความหนาแน่นของต้นไม้และไม้พุ่มช่วยกรองเสียงได้เป็นอย่างดี
•  ไม้ใหญ่และไม้พุ่มสามารถดูดซับ CO 2 และกรองฝุ่นละอองได้
•  ไม้ใหญ่และไม้พุ่มช่วยลดอุณหภูมิโดยการให้ร่มเงาและการคายน้ำ
•  ไม้พุ่มและไม้ต้นเล็กๆสามารถให้ร่มเงาแก่เครื่องปรับอากาศ - ต้องห่างมากกว่า 0.90 ม.

•  พืชคลุมดิน

• พืชคลุมดินสามารถให้ความเย็นผ่านการระเหย
• พืชคลุมดินมีการกระจายแสง 10-15 องศา ซึ่งต่ำกว่าการใช้วัสดุที่ดูดซับความร้อนเช่น ยางมะตอย คอนกรีต ก้อนหิน

 

• ต้นไม้สามารถให้เงาบนผนังและหน้าต่าง

                         


ย้อนกลับ